Đời Này Hãy Để Tôi Yêu Em
Lý Nham Khê đời trước yêu nhầm người,  chọn nhầm người. Lại bị người ta xem tình cảm cô như đồ bỏ, cô cố gắng để người ấy yêu mình nhưng đổi lại là sự thờ ơ. 
Lý Nham Khê sống lại một lần nữa, người năm ấy muốn cùng cô yêu đương. Nhưng tim cô sớm đã nguội tàn. 

Nhận xét về Đời Này Hãy Để Tôi Yêu Em

Số ký tự: 0