Chương 11: Gambit Hậu không chấp nhận

Đôi Mắt Bị Nguyền Rủa Vô Song 2106 từ 20:30 15/04/2022

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Lời tác giả: drop để ôn thi mà vẫn trượt bốn tín, tâm trạng hiện tại của tác giả là hận đời!
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đôi Mắt Bị Nguyền Rủa

Số ký tự: 0