Độc Tôn Chiến Lược

An Nam, kẻ mạnh thắng, kẻ yếu thua. Võ đạo là đỉnh cao, dời sông lấp biển, động là giết, tĩnh là phế, càng mạnh có thể quan sát thiên hạ, ngạo nghễ trước đời bất biến. Một đời là kì tài An Thần, nghịch thiên chuyển sinh, tu luyện thành thánh, đạp Ngũ Giới thăng cấp, bức phá thiên địa, tuyệt thế vô song!

Nhận xét về Độc Tôn Chiến Lược

Số ký tự: 0