Độc Nữ Lụy Tình

Nếu nhân sinh là một kiếp đọa đày, vầy thì thiếp đã trầm mình vào đó quá lâu, đến mức hòa tan chính mình. Ngay từ lúc gặp chàng, bước đến cạnh chàng làm một nguyên cơ, rồi lại từng bước cùng chàng đi đến ngôi vị cửu ngũ chí tôn, thiếp đã không còn nhớ rõ, mình là ai.


Bệ hạ, thiếp không phải là một nữ nhân tốt đẹp, mà là một kẻ lòng dạ hiểm độc, ham sống sợ chết, là một người giả dối, lừa gạt. Tay thiếp từng vấy máu, thân thể từng ô nhục, từng làm những chuyện không thể tha thứ được, đến ngay cả thân thế này, cũng là giả dối mà thôi. 


Nhưng có một thứ là thật, là nguyên vẹn, là bất khả thay đổi suốt tám năm nay, là tình yêu của thiếp dành cho chàng...


Thiếp có thể tàn nhẫn với bất cứ ai, nhưng đối với chàng thiếp chỉ là một nữ nhân hèn mọn.


Vì chàng, thiếp có thể từ bỏ mạng sống mà mình hằng trân quý.


Vì chàng, thiếp có thể hy sinh tất cả.


Nhưng, chàng thà tin cả thiên cả, cũng nhất quyết không tin thiếp lấy một lời....

Nhận xét về Độc Nữ Lụy Tình

Số ký tự: 0