Chương 41: Chạm mặt

Đoạt Ái Quế Tửu 1194 từ 00:18 19/02/2023

Đọc chương này bằng 15

Đọc chương này bằng 15

Ổn định tình cảm, bắt đầu ngược tra nam.
Tra nam chuẩn bị quay về

Truyện đã có nhóm đọc trước, có 2 ưu điểm so với web là giá hạt dẻ hơn (60k cho hơn 100c) và ra chương trước hơn, mn có nhã ý vui lòng ib page Quế Tửu nhé
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đoạt Ái

Số ký tự: 0