Đoản văn: Ước mơ
Ai trong chúng ta mà chẳng có một ước mơ cho dù ước mơ có thể thực hiện hay không nó cũng là một động lực mà chúng ta cố gắng để đạt tới!

Truyện ngắn "Ước mơ" là tuyển tập các truyện ngắn mà mình sáng tác nói về ước mơ mặc dù không có thật nhưng mình mong rằng sau khi viết các truyện này nó có thể giúp các bạn tin tưởng và theo đuổi ước mơ của mình.

Nhận xét về Đoản văn: Ước mơ

Số ký tự: 0