Đoàn Tụ Gia Đình

Từ thành phố về thăm quê hương, là nơi chôn nhau cắt rốn nguồn gốc tổ tiên ông bà. Ở quê hương có nhiều thứ, ruộng vườn, ao hồ, sông cá, v.v. Và có nhiều chuyện xảy ra ở cuộc sống quê hương như là tranh chấp đất đai với láng giềng, bà con xung quanh.

Nhận xét về Đoàn Tụ Gia Đình

Số ký tự: 0