Đoản kiếm| Chiến Bác
Một câu chuyện về tình yêu giữa một vị vương gia uy vũ và một hoàng tử có số phận bất hạnh.

Nhận xét về Đoản kiếm| Chiến Bác

Số ký tự: 0