[Đoản] Kí Ức| Chiến Bác

Điềm Điềm, anh đã tìm kiếm em hơn nửa đời người. Em rốt cuộc đang ở đâu?

Tiểu Tán, em yêu anh... Rất yêu anh... Vì yêu anh nên em không thể tiếp tục nữa.

Nhận xét về [Đoản] Kí Ức| Chiến Bác

Số ký tự: 0