Chương 49: Câu chuyện năm đó khi bà tư hoá quỷ(3)

Đoá Sen Dưới Đáy Hồ Tùy Tiện 1784 từ 07:52 01/07/2022

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

- Ở trỏng: tiếng địa phương có nghĩa là ở trong đấy.
- Ổng, bả, cổ, ảnh: tiếng địa phương có nghĩa là ông ấy, bà ấy, cô ấy, anh ấy.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đoá Sen Dưới Đáy Hồ

Số ký tự: 0