Chương 43: Sương mù giăng kín lối

Đoá Sen Dưới Đáy Hồ Tùy Tiện 2000 từ 18:16 26/05/2022

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

- Giờ Tuất: nằm ở khung giờ từ 19h - 21h tối, thuộc canh 1.

- Binh tổ, binh các cụ, binh nối gót công khanh nghiệp đạo: được gọi chung là âm binh, họ là binh lính của các chư vị tổ sư, quan hoặc tướng quân. Khi thác họ quay về hỗ trợ, khác hẳn với binh tự chiêu và binh địa tự chú.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đoá Sen Dưới Đáy Hồ

Số ký tự: 0