Đố Anh Bắt Được Tôi

- Cô cứ thích vào bar thế ư?

- Liên quan đến anh à?

- Cẩn thận tôi bắt cô đấy! 

Tôi nhếch mép cười khẩy, suy nghĩ một tẹo, tôi nói:

- Được! Trong một tuần, anh thấy tôi trong đó thì anh có thể bắt tôi.

- Hả?

- Đố anh bắt được tôi! Trong-một-tuần.

Nhận xét về Đố Anh Bắt Được Tôi

Số ký tự: 0