Định Bất Phụ Tương Tư - [Bùi Minh x Vũ Sư - Đồng Nhân Thiên Quan Tứ Phúc]

* Tác giả: Min H (Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/minhyo1994/)

* Tên truyện: ĐỊNH BẤT PHỤ TƯƠNG TƯ

* Thể loại: Đồng nhân Thiên Quan Tứ Phúc, HE, Có ngọt có ngược

* Cảnh báo: Có thể có OOC (Cố gắng hiểu nhân vật nhất để không OOC)

* Couple chính: Bùi Minh x Vũ Sư Hoàng

* Số chương: Chưa biết, các bạn hưởng ứng nhiều thì mình có động lực viết tiếp.


Lời tác giả: Viết vì đam mê cặp này. Tính cách nhân vật dựa trên cái nhìn của tui về nhân vật này trong Thiên Quan. Các nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu. Nội dung thuộc về mình nha.


[Bùi Minh là mây của trời, nàng là núi ngự tại nhân gian. Chưa từng có điều gì giữ mây yên vị một chỗ.Chưa từng...]

Nhận xét về Định Bất Phụ Tương Tư - [Bùi Minh x Vũ Sư - Đồng Nhân Thiên Quan Tứ Phúc]

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ