Đi Về Phía Bầu Trời

Cùng nhau trải qua sinh tử. Cùng nhau kề vai tác chiến. Từ lúc nào...cũng chẳng biết từ lúc nào mà tình cảm đó lại trở nên biến dị. Giữa xã hội khắc khe, rồi tình cảm đó sẽ đi về đâu. Hay sẽ như một đoá hoa nở muộn - sớm nở tối tàn.                                                 

Nhận xét về Đi Về Phía Bầu Trời

Số ký tự: 0