Dị thường
Một bộ truyện vui không dành cho người dưới 12 tuổi. Mọi người có thể thoải mái thảo luận ạ.

Nhận xét về Dị thường

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ