Chương 34: Thảo nguyên không có Tát Nhật Lãng

Đọc chương này bằng 20

Đọc chương này bằng 20

* Chú thích:

[1] Tát Nhật Lãng là tên gọi khác của hoa loa kèn hay hoa huệ tây. Loài hoa này mọc ở vùng thảo nguyên Mông Cổ rộng lớn và có màu sắc đỏ rực nên được đặt là Tát Nhật Lãng. Trong chương này ám chỉ nốt ruồi son của Dĩ Hoà.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Dĩ Hoà Vi Quý

Số ký tự: 0