Đến Viễn Cổ Làm Nữ Hoàng

Một nữ sinh xuyên tới thế giới viễn cổ, trở thành vị điện hạ ngu ngốc độc ác tại một vương quốc nữ giới đứng đầu.

Với địa vị tôn quý cùng kiến thức hiện đại sâu rộng, hãy xem cô làm sao từng bước khiến dân chúng no ấm, ngàn đời sau tôn sùng!

Nhận xét về Đến Viễn Cổ Làm Nữ Hoàng

Số ký tự: 0