Đếm Ngược Từng Ngày
" Anh đến đây được không?".
" Anh bận rồi!"
" Em chỉ muốn gặp anh..."
" Anh bảo rồi. Anh bận!"
" Anh làm ơn đến đây được không?"
" Đừng gọi cho anh nữa! Sao em lắm điều quá vậy?"
Khi cuộc gọi cuối cùng kết thúc... cũng là lúc em phải rời xa anh...Em sắp đi rồi... Em chỉ muốn gặp anh thêm lần nữa...Anh làm ơn đến đây được không?
??? Truyện chỉ được đăng trên wattpad. Yêu cầu không tự do reup hay chuyển ver khi chưa được sự đồng ý của Aụthor.
Tốc độ ra chap+Lịch ra: 2 chap/ tháng ( chậm vl vì tui kẹt ý tưởng)
Truyện đã full rồi nha

Nhận xét về Đếm Ngược Từng Ngày

Số ký tự: 0