Đế Thanh

Linh giới đại biến. Thánh chiến diễn ra, sinh linh đồ thán. Năm vạn năm sau linh giới mục nát xuống dốc. Giang Thanh một thiếu niên luôn mong ước được tu luyện. Trở thành tiên nhân mà bảo vệ những người hắn yêu thương.

Nhận xét về Đế Thanh

Số ký tự: 0