Đệ Nhất Thiên Hạ Bắc Đường Tử Lam

  Thời đại Minh Triều năm xxx:

Nàng là tam tiểu thư của nhà Bắc Đường là con gái nhỏ được cha mẹ cùng các tỷ tỷ huynh đệ thương yêu. Nhà Bắc Đường truyền đời đều là tướng quân thống lĩnh binh lính, đánh trận chưa bao giờ bại dưới kẻ địch, nắm trong tay binh phù triệu binh điều binh từ các nước láng giềng có quan hệ tốt với Minh Triều.

 Vị vua thứ tư lên ngôi nắm giữ giang sơn Minh Triều là thất hoàng tử của tiên đế, chàng văn võ song toàn, tài đức cùng diện mạo hơn hẳn các huynh đệ nên được tiên đế truyền ngôi.

 Cha nàng là đại tướng quân bị hã hại mà không thể quay trở lại triều đình.

Đại tỷ của nàng vì muốn khôi phục giữ phủ tướng quân mà chấp nhận lấy thái sư để giữ vững uy nghiêm của phủ tướng quân...

Nhị tỷ nàng có mưu tính từ nhỏ, lại nghĩ mình là do thứ phu nhân của cha sinh ra cho nên muốn nắm giữ cả phủ tướng quân, nhiều lần hãm hại nàng.

Nàng vì lời hứa của cha và huynh trưởng quyết không từ bỏ danh tiếng của phủ tướng quân, nàng nhất định phải tìm hoàng đế để minh oan cho cha và phủ tướng quân...

Bắc Đường Tử Lam

Thượng Quan Vô Phàm.

Nhận xét về Đệ Nhất Thiên Hạ Bắc Đường Tử Lam

Số ký tự: 0