Đầu Lĩnh Sơn Tặc

Người đời nghĩ rằng trại chủ Bạch Đà Sơn một đời phong lưu phóng đãng.

Người đời nói rằng trại chủ Bạch Đà Sơn thiếp thất thành đàn.

Người đời đồn đại rằng trại chủ Bạch Đà Sơn tài ba xuất chúng, lấy sức một người chống đỡ ngàn quân.

Người đời lưu truyền rằng trại chủ Bạch Đà Sơn y thuật cao minh, cứu giúp vạn dân.

Thế nhưng

Nào ai biết được nàng không có linh hồn, chỉ là một cái xác rỗng tỉnh tỉnh mê mê.

Nào ai hiểu được nữ nhân bên nàng là vì tín ngưỡng.

Nào ai thấu được nàng chỉ muốn là một nữ nhân bình thường nhất.

Nàng, tay nhuộm máu tanh.

Nàng, là trại chủ Bạch Đà Sơn.

Nàng, là Đặng Uyên Thiền.

.

Cảnh báo: 

Truyện có yếu tố đam mỹ, có chi tiết thân thiết của cặp đôi nam nam và chi tiết bạo lực. (Sẽ cảnh báo trước chương.)

Nhận xét về Đầu Lĩnh Sơn Tặc

Số ký tự: 0