Đất Nam Dưỡng Tình Lành

Ai đem tình mình ra chẻ làm đôi? Em ở ngoài sông, Anh ở trên đất...

Túi vải đó gửi tình anh vào trong đó, Em nắm, em giữ rồi em lại ở ngoài sông...


Nhận xét về Đất Nam Dưỡng Tình Lành

Số ký tự: 0