Đảo Nhỏ Của Tiểu Huỳnh Hoả

Ở đây có những đoản ngắn của Tiểu Huỳnh Hoả. 

Đó là câu chuyện tình chị em nhẹ nhàng.

Đó là chuyện tình về thanh Xuân vườn trường. 

Đó là đoạn tình cảm ngọt ngào. 

Đó là mối tình dang dở.

Và đó cũng có thể là những vui buồn bất chợt trong tình yêu.

…..

Nhận xét về Đảo Nhỏ Của Tiểu Huỳnh Hoả

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ