[Đam mỹ] Nhị Long Nhất Hồn
Vốn là Thái tử Long tộc dưới một người trên vạn người,hưởng thụ chúng sinh các tộc ca ngợi, Long Thịnh Cảnh có tất cả mọi thứ sinh linh trên đời cầu ước. Có vợ hiền con ngoan,có phụ hoàng mẫu hậu yêu thương nâng đỡ,có hoàng đệ không tranh giành ngôi vương,an phận thủ thường….
Nhưng tất cả chỉ là hư tình giả ý! Hoàng đệ là con của mẫu hậu cùng hoàng thúc,hoàng đệ của y tư thông cùng vợ y,con cũng không phải con y. Hoàng thúc nhân lúc phụ vương trọng thương sau chuyến du hành liền đoạt ngôi,giết chết phụ hoàng,đuổi cùng giết tận cận thần của phụ vương y. Thân là thái tử,Long Nhất Cảnh sao thoát được nanh vuốt của hoàng thúc. Bị chính vợ hiền của mình đâm sau lưng,dựa vào hơi tàn cùng sự trợ giúp của thủ hạ mà đến được bờ vực Sát Nghiệp,địch không nổi truy binh,rơi vào vực thẳm,vạn kiếp bất phục!!!
Trọng sinh lại một kiếp, nợ máu phải trả bằng máu…. Luyến tiếc duy nhất của y lại là tiểu thủ hạ y luôn xa lánh năm đó.

Nhận xét về [Đam mỹ] Nhị Long Nhất Hồn

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ