[Đam Mỹ] Hệ Thống Dẫm Đạp Nam Chủ
Truyện [Đam Mỹ] Hệ Thống Dẫm Đạp Nam Chủ đã ký hợp đồng xuất bản độc quyền với Enovel. Bất kỳ hình thức sao chép nào nếu không được sự cho phép của Enovel là vi phạm bản quyền và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ân nhân, ngươi cho ta cùng tỷ tỷ sự sống. Và cũng chính ngươi... tự tay đẩy tỷ tỷ xuống Tru tiên đài, tự tay đem tiên cốt ngươi ban cho ta thu lại. Cuối cùng ngay cả thần hồn ta ngươi cũng không muốn cho nó một con đường thoát.

Ba hồn bảy phách chỉ còn lại một hồn...

Mà một hồn đó, lại do người ta yêu dùng tính mạng đổi về.

Ân nhân.

Ba mạng người, hai tiên một ma. 

Mạng ta cùng tỷ tỷ đã trả cho ngươi, từ nay về sau ta với ngươi không còn quan hệ.

10 vạn năm sau - Thành phố XX.

[Buộc định thành công.]

Nhận xét về [Đam Mỹ] Hệ Thống Dẫm Đạp Nam Chủ

Số ký tự: 0