Đám Cưới Đen

Âm mưu lớn bao trùm âm mưu nhỏ, đâu đâu cũng là âm mưu. Tất cả mọi thứ đều được tính kế tỉ mỉ từ trước. Đứng trước những rắc rối họ sẽ giải quyết như thế nào?

Nhận xét về Đám Cưới Đen

Số ký tự: 0