Đại Thúc Là Phu Quân
Truyện Đại Thúc Là Phu Quân đã ký hợp đồng xuất bản độc quyền với Enovel. Bất kỳ hình thức sao chép nào nếu không được sự cho phép của Enovel là vi phạm bản quyền và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nàng - Đào Cát Tiên là đại tiểu thư mỹ lệ khả ái của Đào gia, là tài nữ được cả kinh thành ca tụng, tương lai được định sẵn vào cung tranh đoạt.


Hắn - Dương Miên Hiểu là đại phu mi mục như họa đã quy ẩn sơn lâm nhiều năm, đôi khi hữu duyên xuống núi giúp người, dự là cả đời thanh nhàn cùng thảo dược.


Hắn và nàng tưởng chừng như chẳng liên quan, tựa như người của hai thế giới, vậy mà... hiểm cảnh kết nhân duyên.

Nhận xét về Đại Thúc Là Phu Quân

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ