Đại Thiên Bồng

Vì ai ta lại khóc, bởi ai ta lại cười, do ai ta lại sầu...

Hỡi thế gian chân tình là chi thế 

Để bao người cười khóc cũng vì đây...

Nàng đã vì ta không cần cả sinh mệnh, ta vì nàng vào lao ra khổ chỉ để nhìn thầy nàng một lần. Giờ không còn nàng ta sống có nghĩa chi, làm thần có vui gì.

Ngàn kiếp luận hồi, nguyện cùng nàng khóc cười. Dù đời này có hồn phi phách tán, chỉ cần nhìn thấy được hồng nhan, ta dẫu làm yêu cũng chẳng muốn làm thần.

Thiên Bồng nguyên soái.

vì chử tình, trầm luân ngàn kiếp 

Dùng chân tình, tìm giọt lệ hồng nhan

Ngàn hồn phách, trầm luân qua ngàn kiếp 

Chỉ mong một lần được nói anh yêu em

Nhận xét về Đại Thiên Bồng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ