Đại Ca, Tôi Yêu Anh

Min Yoongi, một thiếu gia kiêu ngạo thích đánh nhau không chuyên tâm học hành. Hắn luôn ăn hiếp người khác. Và cậu là một tên yếu đuối, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ tất. Hai con người không liên quan đến nhau lại thành một cặp?

Nhận xét về Đại Ca, Tôi Yêu Anh

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ