Dạ Nguyệt Đại Công Nương- Ta Đến Đây!

Dạ Nguyệt là con gái của một tú bà ở thanh lâu nhưng lại có sở thích đọc sách và nghiên cứu về dược liệu. Cảnh Nghi là một pháp quan của triều đình và đang điều tra vụ án “Chu di tam tộc của họ Hứa”. Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh vô cùng, vô cùng thú vị: Chàng đang đóng giả làm một cô nương trà trộn vào đám nữ tữ ở thanh lâu để điều tra tên viên quan có liên quan đến vụ án năm đó. Nhưng không ngờ chàng bị trúng Xuân Hoa Nguyệt- một loại độc dược có thể khiến người chết mà thần không biết quỷ không hay. Độc dược sẽ phát huy tác dụng trong vòng nửa canh giờ, tức là người bệnh sẽ nửa tỉnh nửa mê trong khoảng thời gian ấy, nếu như không tìm ra thuốc giải thì sẽ phải “hồn lìa khỏi xác”. Và đang lửng thửng bước đi vô định, chàng đã gặp được Dạ Nguyệt và sau đó là bao trùm một màu đen.

Nhận xét về Dạ Nguyệt Đại Công Nương- Ta Đến Đây!

Số ký tự: 0