Đã Lâu Không Gặp

Couple chính: Thanh Tuyền (Thanh Ngọc Văn và Đoàn Nghệ Tuyền)

Fic này phóng tác dựa trên video sinh nhật công diễn của Thanh Ngọc Văn.

Tất cả nhân vật chính diện hay phản diện đều giữ nguyên, mình chỉ thêm một vài chi tiết và thay đổi vài chi tiết cho liền mạch với tổng thể fic thôi.

Nhận xét về Đã Lâu Không Gặp

Số ký tự: 0