Cửu Vỹ Hồ: Tương Tư Bất Hối

Quá trình từ ghét thành yêu của một đôi oan gia gặp nhau là chỉ muốn choảng nhau của một yêu hồ chín đuôi - Bạch Nghi, tính tình nóng nảy và Thiết Trấn - tướng quân trầm lặng của Diêm la tộc ở U Minh Giới. 

Sau đó vì một lần hộ tống sứ quan của Thiên giới đến hồ cung, chỗ ở của Bạch Nghi, Thiết Trấn và Bạch Nghi gặp nhau.

Từ đây mở ra những lần vô tình hữu ý cùng nhau vượt qua hoạn nạn khó khăn. Tình cảm ngày càng được vun đắp.

Nhận xét về Cửu Vỹ Hồ: Tương Tư Bất Hối

Số ký tự: 0