Cửu Thiên nữ đế
Nàng, Nam Cung Nguyệt là con cháu của gia tộc ba đời làm chính trị, vì vậy từ nhỏ đã phải học tập mấy bộ môn mà nghe tên thôi đã muốn nổ cả óc. Bị trở thành tiểu thư cầm kì thi họa đã đành, lại còn bắt nàng theo học chuyên ngành lịch sử, trong khi đam mê của nàng là y học cứu nhân độ thế. Giả vờ hiền lương thục đức, ngày ngày gặm mấy cái tư tưởng cổ nhân, nàng nhịn! Thế quái nào còn bắt nàng chấp nhận một cuộc hôn nhân chính trị?
Nam Cũng Nguyệt ta thân nữ nhi đỉnh thiên lập địa, khụ, há chịu kiếp cả đời bị trói buộc! Ông nội thân yêu, cha mẹ kính mến, con gái chỉ đành... đào hôn a...
Ơ, thế quái nào đào hôn bất thành, lại còn bị ngã đập đầu rồi...chết?
Wtf? Lão thiên aaaa!
Chắc ông trời đã nghe thấy lời gào rú của nàng, cho nàng xuyên không vào thân phận nữ đế của một quốc gia trọng..nữ khinh nam! Sống một cuộc đời mới, làm chủ số phận, liệu nàng có được như ý nguyện?
Mỗ nam nhân mị nhãn như tơ cười gian xảo: “ Có được hay không còn phải hỏi qua ta đã.”
“Bạch Kinh Vũ, bạch nhãn lang, ngươi thì cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là bán manh. Bà đây muốn giết người aaa”- nữ chủ ngửa mặt nhìn trời trong lòng muốn tru tiếng chó.

Nhận xét về Cửu Thiên nữ đế

Số ký tự: 0