Cửu Lôi Thần Vương

Lôi Tiêu, Lôi Thần cung tam thiếu gia. mười năm nghiên cứu luyện khí thuật không có đột phá. Một lần xuất cung, cơ duyên xảo hợp, đến dị đảo, gặp cao nhân. Bài hắn làm sư về sau, mở ra đạo lộ, đem từng món thượng cổ từng món thần khí tái hiện trước mắt thế nhân. 


Nhận xét về Cửu Lôi Thần Vương

Số ký tự: 0