Cuồng Chiếm Hữu: Mạc Tổng, Tha Cho Em

Em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu anh nhiều đến vậy. Tiếc là cho dù em có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, trái tim anh cũng không thuộc về em. Bởi vì từ đầu đến cuối, thứ anh chọn là địa vị, không phải người có thể cùng anh chia ngọt sẻ bùi. 

"Em mệt rồi, mình... dừng lại thôi!"

Nhận xét về Cuồng Chiếm Hữu: Mạc Tổng, Tha Cho Em

Số ký tự: 0