Cuộc Sống Vốn Là Vậy

Đây là tổng hợp cửa những câu chuyện cuộc sống thường nhật có vui, có buồn, có hạnh phúc, có bất hạnh, có hy vọng cũng có sự tuyệt vọng nhưng sau tất cả lựa chọn bước tiếp hay buông bỏ nằm ở bạn. Khi đọc nó ít nhiều ban sẽ thấy mình cũng ở đó.

 

Nhận xét về Cuộc Sống Vốn Là Vậy

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ