Cuộc Sống Không Được Bình Ổn

Lainey là một cô gái bình thường cho đến một ngày cô gặp và kết bạn với Mikey và thế là cuộc sống cô đảo như chong chóng tre bay khắp thế gian cùng anh vu vơ câu hát thăng trầm lãng mạn.

[Mikey×Y/N][TokyoRevengers]

Nhận xét về Cuộc Sống Không Được Bình Ổn

Số ký tự: 0