Chương 71: Một đời hạnh phúc

Cuộc Liên Hôn Sai Lầm Annie Dinh 3033 từ 09:11 25/04/2022

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Lời kết: Tác giả thuộc thể loại không thích viết lời đường mật, nên chuyện hạnh phúc của gia đình vợ chồng son người ta tác giả sẽ tua rất nhanh. Nếu bạn đọc cảm thấy kết thúc quá vội vàng, cứ như đi chạy giặc thì hãy tha thứ cho tác giả, tại năng lực của mình chỉ có thế thôi. Cám ơn bạn nào đã đọc và ủng hộ mình cho đến chương cuối cùng này.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cuộc Liên Hôn Sai Lầm

Số ký tự: 0