Cuộc Chu Du Vô Định Ở Athanor
         Ở VÙNG ĐẤT TÊN ATHANOR, MỘT TRẬN CHIẾN KHỐC LIỆT DIỄN RA VỚI VÔ VÀN CHIẾN BINH NGÃ XUỐNG. ĐỊNH MÊNH ĐÃ ĐƯA KHOA ĐẾN ĐỂ GIẢI QUYẾT CHIẾN TRANH Ở ĐÂY. VẬY CẬU ẤY PHẢI LÀM GÌ? ĐƯƠNG ĐẦU VỚI AI? CUỘC CHIẾN NÀY BAO GIỜ MỚI CHẤM DỨT. CÁC BẠN CÙNG ĐÓN XEM NHA.

Nhận xét về Cuộc Chu Du Vô Định Ở Athanor

Số ký tự: 0