Cưng Sủng: Tận Cùng Của Sự Sợ Hãi

Hắn dù có vẻ đẹp tà mị nhưng đối với cô lại chính là ác ma!

Hắn có yêu cô nhưng đối với cô lại là sự giam lỏng.

Khi ác ma thích một người, cũng là lúc người đó mất đi sự tự do! Cô cũng vậy!

Sự cưng chiều trong mắt của hắn chính là sự sợ hãi đối với cô.


Nhận xét về Cưng Sủng: Tận Cùng Của Sự Sợ Hãi

Số ký tự: 0