Cưng Chiều Vợ Yêu

Tố Nhiên là sinh viên đại học H ở thành phố A, mẹ vừa mất tên cha dượng lại nợ tiền của người ta. Nhưng chủ nợ lại là Đông tổng của Đông thị, người được cho là ông trùm của thành phố A. 


Anh ta tìm cô đòi tiền, nếu không trả thì dùng mạng hoặc dùng thân để trả, ép Tố Nhiên vào con đường cùng. 


#vote mạnh cho Hạ nhé để Hạ có động lực viết tiếp.

Nhận xét về Cưng Chiều Vợ Yêu

Số ký tự: 0