Cùng Anh Ngắm Sao Trời

Một lần hiểu lầm, bằng mười năm xa cách. 


Gặp lại, tưởng chừng có thể xóa bỏ thù hận...

Nhận xét về Cùng Anh Ngắm Sao Trời

Số ký tự: 0