Cốt Truyện Hỏng Rồi

Lam Nhất có nằm mơ cũng không thể ngờ mình sẽ xuyên thư, mà còn là qua cống xuyên vào.

Nhưng không sao, cậu ít nhiều còn nắm bắt được cốt truyện, quan trọng nhất vẫn là tiền cái đã.

Chỉ là... Hình như cậu nhỡ phá hư nguyên tác rồi.
Nhận xét về Cốt Truyện Hỏng Rồi

Số ký tự: 0