Công Chúa Và Lọ Lem
Nên nhớ rằng:

Lọ lem có thể trở thành công chúa, nàng cưới hoàng tử và sống hạnh phúc với nhau đến trọn đời.

Còn công chúa thì lại không thể trở thành lọ lem, càng không thể sống hạnh phúc khi cuộc sống trở nên nghèo khó, bần hàn.

Nhận xét về Công Chúa Và Lọ Lem

Số ký tự: 0