Cơn Mưa Đầu Hạ
cuộc sống của anh là bức tranh được ghép lại từ nhiều mảnh ghép khác nhau. Em chính là mảnh ghép quan trọng nhất trong trái tim anh  thiếu em bức tranh ấy không thể hoàn hảo. Anh không cần ai chăm sóc mình cả nhưng anh muốn được chăm sóc em. 

Nhận xét về Cơn Mưa Đầu Hạ

Số ký tự: 0