Colors

#Lấy cảm hứng từ  bài hát "Colors"- Halsey
   Cậu là màu đỏ, và cậu thích anh vì anh màu xanh;

   Nhưng khi họ chạm nhau, anh bỗng hóa thành tím,    

   Rồi cậu quyết định màu tím đó không dành cho cậu..."  

 (Niên hạ công x lạnh lùng thụ, thụ và công đều không khiết. 

* Mọi địa danh, địa điểm đều là hư cấu. Tên là của họ, còn nhân vật là của tui...)

Nhận xét về Colors

Số ký tự: 0