Cô Nương, Xin Tự Trọng!

Một cô nương nhà lành đáng lẽ phải ở trong khuê phòng mà chờ đợi tới ngày cha mẹ tìm gả cho một lang quân tốt. Nhưng đó là đối với các cô nương khác thôi, chứ Lương Tiểu Đồng là ai mà lại dễ dàng chịu sắp đặt thế. Nàng sinh ra đã mang tâm thái của nam tử hán, tướng công nàng phải do chính nàng chọn.

Hạnh phúc phải tự tay tìm và giữ thì mới lâu bền. Nam tử hay nữ  tử cũng đều công bằng mà hạnh phúc chứ!

Nhận xét về Cô Nương, Xin Tự Trọng!

Số ký tự: 0