Cố Nhân! (Qúy 1: Nhân Duyên Tiền Kiếp - Nữ Nhân Ma Cà Rồng Triều Đại Thanh Đế Khang) By: An Viên
“Ma cà rồng bất tử lắm vô ai
Ngọn lửa thiêu cháy xác tàn khô
Để rồi giọt máu đào rơi xuống
Làm tỉnh giấc nhưng chẳng nhớ điều chi
Thương tâm hoa mãi lênh đênh phiêu dạt”

Nhận xét về Cố Nhân! (Qúy 1: Nhân Duyên Tiền Kiếp - Nữ Nhân Ma Cà Rồng Triều Đại Thanh Đế Khang) By: An Viên

Số ký tự: 0