Cổ Mộ Chi Luyến

 Xích Luyện Tiên Tử lúc đi trả trường kiếm lại, mặc áo đạo cô, mang theo phất trần, mình vận xiêm tím, ngồi trên một con lừa hoa đeo chuông, vừa đi vừa hát câu hát trong bài "Mô Ngư Nhi-Nhạn Khâu" của Nguyên Hiếu Vấn: "Vấn thế gian tình thị hà vật?" ("Hỏi thế gian tình là cái gì?"). Hẹn với Tiểu Long Nữ mười năm phiêu bạt giang hồ, tiếng tăm lẫy lừng, sẽ quay trở lại đón nàng

Nhận xét về Cổ Mộ Chi Luyến

Số ký tự: 0