Cố Lý Tương Phùng

Nàng đường đường là công chúa Tịnh Nguyệt quốc vốn có cuộc sống xa hoa, hạnh phúc. Thế nhưng cuối cùng vì một chữ tình mà bỏ thân nơi xứ lạ.

Người mà nàng nguyện đánh đổi tất cả lại đem nàng làm con tin, chừa cho hắn một đường sống.

Mối thù giết ca nàng tuyệt không bao giờ quên. Chỉ cầu một lần nữa được sống lại.

Nàng thề nhất định khiến hắn trả giá.

Nhận xét về Cố Lý Tương Phùng

Số ký tự: 0